duminică, 18 mai 2014

Manuscript found in Accra/ Manuscrisul găsit la Accra

English
I've read this book, when I was going through some difficult times in my life, about 6 months ago, and it was one of my motivations that pushed me further, that helped me move on, that made me accept people and reality just as they are. It is the latest masterpiece of Paulo Coelho, called Manuscript found in Accra, and it was written in 2012. 

Română
Am citit această carte acum 6 luni de zile, când nu eram într-o perioadă prea fericită a vieții. Cartea a devenit una dintre motivațiile mele, care m-a ajutat să merg mai departe, să depășesc anumite momente, să accept oamenii și realitatea așa cum sunt ele. Este ultima operă a lui Paulo Coelho, a fost scrisă în anul 2012 și se numește Manuscrisul găsit la Accra.

It's an easy book to read but I suggest you to read it slowly and analyze it, because like many other Coelho's books it teaches many lessons, it has the power to change your view and your feelings about the world. It talks about a variaty of topics like: defeat, lonelyness, feeling useless, fear of change, beauty, love, elegance, succes, miracoles, future, loyalty, enemies...These are just a few of my favorite quates that really spoke to me:

Este o carte ușor de citit, însă vă sfătuiesc să o citiți încet și să o analizați, căci ca și celelalte cărți ale lui Coelho vă învață multe lecții și are putearea de a vă schimba sentimentele și vederea de ansamblu asupra lumii. Vorbește despre o varietate de subiecte ca și: înfrângere, singurătate, faptul că uneori ne simțim inutili, frica de schimbare, frumusețe, iubire, eleganță, succes, miracole, viitor, loialitate, dușmani...Acestea sunt câteva dintre citatele mele preferate. Sper ca citindu-le să vă stârnească curiozitatea și să descoperiți mai apoi întreaga carte, căci merită."Only he who gives up is defeated. Everyone else is victorious."/"Nu este înfrânt, de fapt, decât cel care renunță. Toți ceilalți sunt victorioși."

"Solitude is not the absence of company, but the moment when your soul is free to speak to us and help us decide what to do with our lives."/"Singurătatea nu înseamnă lipsa de companie, ci clipa când sufletul nostru are libertatea să stea de vorbă cu noi ănșine și să ne ajute să hotărâm cursul vieții noastre." 

"Don't try to be useful. Try to be yourself: that is enough and that makes all the difference."/"Nu încerca să fii de folos.Încearcă să fii tu însuți: asta e de ajuns." 
"And to those who believe that adventure are dangerous I say try routine: it kills you far more quickly."/"Iar cei care găsesc că aventura e primejdioasă să încerce rutina: ea ucide înainte de vreme."

"It is the imperfect that astonishes and attracts us."/"Ceea ce pare imperfect este tocmai ceea ce ne surprinde și ne atrage."

"Life is short, there is not time to leave important words unsaid."/"Viața este prea scurtă ca să ascundem în inimă cuvintele însemnate."

"Love is free and is not rulled by our will or by what we do."/"Pentru că Iubirea este liberă, iar vocea ei nu ascultă de voință sau de sforțarea noastră."

"Community means life: from it comes the power to survive. It was like that when we lived in caves, and it is the same today."/"Comunitatea înseamnă viață: de la ea ne vine puterea de a supraviețui. Așa era când locuiam în peșteri, la fel este și astăzi." 

"Elegance lies not in the clothes we wear, but in the way we wear them."/"Eleganță nu stă în hainele pe care le purtăm, ci în felul în care le purtăm."

"Elegance is accepted and admired because it makes no effort to be elegant."/"Eleganța este acceptată și admirată deoarece nu face nici un efort pentru asta."

"Succes comes to those who dont waste their time comparing their acts to others."/"Reușita vine pentru cei care nu pierd timpul comparând ce fac ei cu ce fac alții."

"Although anxiety is part of life, never let it control you."/"Prin urmare, chiar dacă neliniștea face parte din viață,nu o lăsa niciodată să-ți controleze mișcările."

"The greatest gift God gave us is the power to make decisions."/"Cel mai mare dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu a fost puterea de a lua hotărâri."

"Loyalty is a lost pearl in the grains of sand, and only those who undestand its meaning can see it."/"Loialitate este o perlă pierdută printre grăunțele de nisip, pe care numai cei care îi înțeleg însemnătatea o pot vedea."

"The simplest things in life are the most extraordinary. Let them reveal themselves."/"Lucrurile cele mai simple din viață sunt și cele mai deosebite. Lasă-le să se manifeste."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu